STOWARZYSZENIE PI-STACJA

about us
info in english

fot. Arkadiusz Kowalczyk

Aktualności

"Na nowej ścieżce życia"
warsztaty dla osób, które doświadczyły przemocy ze strony członków rodziny


Miejsce: Ośrodek Fundacji Nowy Świat Kobiet ul. Gałczyńskiego 3 m.12

Czas: 5-6.10/26-27.10/23-24.11/14-15.12.2013 w godzinach 10.00-18.00
Organizatorzy: Fundacji Nowy Świat Kobiet i Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście


Grupę poprowadzi Agnieszka Czapczyńska.


„Na nowej ścieżce życia” - bezpłatna grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet, które są matkami i doświadczyły przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w grupie edukacyjno-rozwojowej kobiety zamieszkujące lub przebywające na terenie dzielnicy Śródmieście, które doświadczyły przemocy ze strony członków rodziny (w dzieciństwie lub życiu dorosłym) i równocześnie są matkami. Program przeznaczony jest dla kobiet, które borykają się z emocjonalnymi skutkami przemocy i pragną rozwijać pozytywną relację z dzieckiem/ćmi.

Zadanie będzie realizowane metodami wsparcia grupowego
(4 weekendowe spotkania warsztatowe).

    Tematyka zajęć grupowych:
  • - stawianie zdrowych granic w relacjach z innymi (w tym z dzieckiem/ćmi),
  • - poszukiwanie zasobów własnych i zasobów dziecka/ci,
  • - odbudowywanie poczucia własnej wartości i wspieranie dziecka/ci,
  • - przekraczanie trudnych emocji związanych z doświadczoną przemocą,
  • - szukanie wzorców budowania relacji opartych na szacunku min. w relacji z dzieckiem/ćmi.

Terminy, miejsce spotkań: spotkania będą odbywały się w Ośrodku Fundacji Nowy Świat Kobiet ul. Gałczyńskiego 3 m.12 w dniach:
5-6.10/26-27.10/23-24.11/14-15.12.2013 w godzinach 10.00-18.00

Osoba prowadząca: Agnieszka Czapczyńska – psychoterapeutka, trenerka warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, arteterapeutka, specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Kontakt: Rozmowy kwalifikujące do udziału w zajęciach, po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod nr 0-606 406 555 lub mailowym
czapczynska@nowyswiatkobiet.pl

Uczestnictwo w zajęciach bezpłatne. Program finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście.

Przekaż informację osobie której może pomóc i zmienić życie.