STOWARZYSZENIE PI-STACJA

about us
info in english

Nasza biurokracja - czyli dokumenty Stowarzyszenia PI-stacja

f t

zdjecie

MISJA

Na tej stacyjce na peronie możesz przysiąść i zastanowić się, możesz porozmawiać, możesz milczeć, a równie dobrze możesz zabrać się za pisanie albo malowanie ścian. Czasem trzeba zrobić coś, co było zarezerwowane dla innych, by na nowo kochać życie i ludzi wokół siebie.

Żyjemy w świecie, w którym bardzo łatwo się pogubić. Każdego dnia podejmujemy tysiące decyzji. Każdego dnia jakiś młody człowiek pyta, co robić dalej, ktoś inny szuka rozwiązania, by nie stracić swojej wiary. Każdego dnia niejeden starszy samotnie spędza czas, podczas gdy inny w codziennym zgiełku nie słyszy nawet własnych myśli.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem lub wykluczonym społecznie, bez względu na przyczynę, w ich powrocie do aktywnego życia społecznego i zawodowego.

WIZJA

PI-stacja powstała jako przestrzeń, gdzie bez względu na wiek można się zatrzymać, być obserwatorem lub wziąć udział w twórczym projekcie. Stwarzamy możliwości wyjścia ,,z zakrętu” przez nieograniczone działanie na płaszczyźnie artystycznej, kulturowej i naukowej. Stawiamy na ,,nieuzależnioną” wyobraźnię i na wiarę w potencjał, który tworzy się w zapomnianych relacjach mistrz i uczeń.

WŁADZE

Katarzyna Bogucka - prezes Zarządu
Joanna Wroczyńska - wiceprezes Zarządu
Agnieszka Betkier - sekretarz Zarządu
Joanna Dudek-Ławecka - skarbnik Zarządu

NUMER KONTA STOWARZYSZENIA

80 1090 1043 0000 0001 4998 5273
Santander